• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Spersonalizowane drzwi i okna drewniane w Lublinie

Regulacja prawna zmienia się w pewnej mierze cały czas – dziś wiemy, jak to wygląda, a jakim sposobem kwestie oraz spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Niegdyś proces rozpoczynał się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na kwestię do sądu przez komornika z laską sędziego. Formy uprzywilejowane dopuszczały na pozwy z pieczęcią bądź pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony pieczęcią książęcą, jaki w XV stał się przymusowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok początkowo był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w formie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a domenom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do trwałego milczenia lub zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje nadal.

1. Tutaj

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.